Bugetul rectificat de venituri și cheltuieli al anului 2024

BUGET DE CHELTUIELI PE ANUL 2024