Metodologie gradatiei de merit personalului didactic sesiunea 2015

Premiu-Loredana

Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015.

METODOLOGIE ȘI CRITERIILE