Criterii specifice etapei de pretransfer

recruitment

Criterii_specifice

Grila de evaluare

Calendarul_desfăsurarii etapei de pretransfer