Donatie

Act de Donaţiune

Subscrisul, Nicolae R. Colceag, originar din Satulung (Săcele)-Braşov, domiciliat în Bucureşti strada Radu de la Afumaţi nr. 15 profesor al Liceului Gh. Sincai de la întemeierea gimnaziului, la a cărei înfiinţare am contribuit şi eu cu modestele mele mijloace, predînd gratuit cursurile în primele şase luni de existenţă a acestei şcoli, numai şi numai ca să ia fiinţă.

Văzând numeroasele nevoi şi greutăţi ce apasă copilăria celor mai mulţi dintre elevii Liceului Gh. Sincai, care prin taxele sale scolare minime şi prin scutirile de taxe, şi-a deschis larg porţile elevilor lipsiţi de mijloace;

Văzînd greutăţile strivitoare, cu care au de luptat în năzuinţa lor de a lumina, atît fii de ţărani cît şi aceia ai orăşenilor împovăraţi de toate nevoile;

Aducându-mi aminte de prima mea copilărie şi viaţa de şcolar neajutorat şi necăjit;

M-am folosit de şederea în cei treizeci de ani de la fundarea şcolii, căreia i-am hărăzit toată munca mea de învăţător şi tot prinosul inimii mele şi prin cererea înregistrată sub nr. 1678 din 26 martie 1923, am donat din modestia mea agonisită, Comitetului Şcolar al Liceului Gh. Sincai suma de lei 10.000 (zece mii) în numerar, sumă menită să constituie un fond inalienabil din venitul căruia să se ajute elevii săraci şi sîrguitori ai acestui liceu.

Şi pentru că acest fond modest, creat de mine a fost sporit, mulţumită activităţii rodnice şi a zelului depus de actualul director al Liceului Gh. Sincai şi sînt sigur că-l va mai spori şi în viitor prin entuziasmul, cu care luptă pentru alinarea durerilor celor mici şi nevoiaşi – am rugat pe dl. Director Gh. Nedioglu să primească şi d-sa a acceptat să fie administratorul acestui fond, chiar şi după ce d-sa nu va mai fi director, avînd dreptul ca la sfîrşitul vieţii sale, să recomande un alt profesor ca administrator al fondului.

Acest inalienabil în perpetuu plasat în titluri de rentă de Stat, se va administra la Comitetul Şcolar al Liceului Gh. Sincai de către administratorul delegat prin actul de faţă, trecîndu-se în fiecare an în buget suma veniturilor.

Din venitul acestui fond se vor ajuta în fiecare an cu cărţi, haine şi încălţăminte numai elevii săraci ai Liceului Gh. Şincai, de naţionalitate română şi de religie creştină.

Schimbarea destinaţiunii fondului sau a veniturilor lui nu se va putea face cu nici un chip. Dacă totuşi administratorii şi membrii Comitetului o vor face, ei vor fi solidari răspunzători cu propria lor avere pentru sumele întrebuinţate contrar prevederilor acestui act. Dreptul de a chema la răspundere pe administratorii şi membrii comitetului, cum şi dreptul de a controla modul întrebuinţării aparţine Ministerului Instrucţiunii, Administraţiei Casei Şcoalelor şi Adunării generale a Comitetului şcolar.

În cazul cînd Comitetele şcolare s-ar desfiinţa, acest fond va fi administrat sub controlul Casei Şcoalelor de un consiliu compus din Administratorul delegat, din directorul Liceului Gh. Şincai, de un profesor ales din corpul didactic al şcoalei noastre şi de un reprezentant al părinţilor elevilor liceului.

În acelaşi timp rog Comitetul şcolar să hotărască ca toate sumele ce se vor mai dona sau se vor colecta pentru acest fond, să devină şi ele inalienabile şi să urmeze în totul clauzele acestui act, aceasta în vederea unei cît mai largi ajutorări a copiilor şcoalei noastre, de care mă leagă munca unei vieţi întregi.

În sfîrşit rog călduros pe actualii şi pe viitorii profesori directori şi membrii ai Comitetului şcolar ai Liceului Gh. Şincai să lupte pentru creşterea acestui modest dar al meu pentru sporirea talentului dat din tot prisosul inimii bătrînului lor înaintaş şi astfel fondul creat de mine la Liceul Gh. Sincai să ajungă pînă sus la lumină.

De la mine puţin, de la Dumnezeu har şi binecuvîntare.

Făcut la Bucureşti, astăzi 21 Mai 1926.

Nicolae R. Colceag
profesor la Colegiul Naţional Gheorghe Şincai

Redactor şi martor
Gh. Alexeanu, avocat