Istoric

Stema-familie-Sincai

Colegiul National Gheorghe Sincai

În toamna anului 1890 în cadrul Liceului Matei Basarab, datorită numărului mare de elevi, s-au creat două clase divizionare (I şi II gimnaziu) ce au fost mutate într-o clădire situată în curtea bisericii Sfântu Gheorghe Vechi. În toamna anului 1891, prin raportul nr. 105 din 25 octombrie trimis la Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, directorul Liceului Matei Basarab, arătând că pentru clasa a III de gimnaziu are un numar mare de elevi, solicita înfiinţarea unei a treia clase divizionare. Solicitarea a fost aprobată de către ministrul Gh. Dem. Teodorescu. La doar câteva săptămâni s-a solicitat înfiinţarea unei a patra clase divizionare cu elevi de clasa IV gimnaziu. Cum între timp în funcţia de Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice fusese numit Petru Poni, acesta a respins solicitarea directorului.

În anul următor, ministru este numit Take Ionescu.

Profitând de această nouă schimbare prof. Zossima Demarat directorul Liceului Matei Basarab face un nou raport prin care solicita înfiinţarea celei de a patra clase divizionare. Ministrul este favorabil solicitării directorului, dar îi comunică faptul că Ministerul nu poate asigura salariile noilor profesori până la 1 aprilie 1893 deoarece sumele respective nu fuseseră prevăzute în buget.

Din acel moment se creează un grup de iniţiativă care strânge un număr de profesori dispuşi să profeseze fără nicio plată până în aprilie 1893. În urma întocmirii listei cu profesorii voluntari se face un raport către Minister care în final va avea ca efect decretul regal de înfiinţare a Gimnaziului Clasic Gheorghe Şincai.

CAROL I
Prin gratia lui Dumnezeu si vointa nationala, Rege al Romaniei.
La toti de fata si viitori, sanatate.
Asupra raportului Ministrului Nostru Secretar de Stat la Departamentul Cultelor si Instructiunei Publice sub nr. 2515;
Vazand jurnalul Consiliului de Ministri sub nr. 12 din 3 decembrie 1892; Am decretat si decretam:Art. I.
Se aproba ca din actualele patru clase divizionare complete pe langa Liceul “Matei Basarab”, instalate in vechiul local “Lazar”, sa se constituie un al treilea gimnaziu clasic in Capitala, cu numirea ‘Gimnasiul clasic “George Sincai”‘.Art. II si ultimul.
Ministrul Nostru Secretar de Stat la Departamentul Cultelor si Instructiunei Publice este insarcinat cu executarea acestui decret.Dat in Bucuresti, la 8 decembrie 1892.MINISTRUL CULTELOR SI INSTRUCTIUNEI PUBLICE
Take Ionescu                       Nr. 3913Monitorul Oficial nr. 204 din 13(25) decembrie 1892, pag. 5935

Numele gimnaziului a fost dat la iniţiativa profesorului ardelean Nicolae Colceag.

In 1919, sub conducerea directorului Gheorghe Nedioglu, Gimnaziul Clasic devine Liceu.

Constructia actualului sediu incepe in 1924. Până în 1928 – anul în care liceul s-a mutat în noua clădire – nu era construită decât aripa dinspre bd. Ion I. C. Brătianu (azi bd. Dimitrie Cantemir).

Dupa reforma invatamantului din 03.08.1948 Liceul Gheorghe Sincai a fost numit Liceul de Baieti nr. 5. In aceeasi cladire functiona si Liceul de Fete nr. 9. In 1953 acesta a devenit Liceul de Fete nr. 21 iar Liceul de Baieti a devenit nr. 20 si au functionat separat pana in 1956 cand au fost comasate si a devenit Scola Medie mixta nr. 20.

La propunerea Ministerului Invatamantului si Culturii, Prezidiul Marii Adunari Nationale prin decretul nr. 257/1956 a autorizat ca Scoala Medie nr. 20 din Bucuresti sa poarte din nou numele de Gheorghe Sincai. Astfel in Ordinul Ministerului Invatanantului 68/01.03.1957 se spune:
” .. In temeiul Decretului Marii Adunari Nationale nr. 257/1956, art. 1, al. d, Ministerul dispune: – Scoala Medie nr. 20 din orasul Bucuresti, va purta denumirea de Scoala Medie nr. 20 ‘Gheorghe Sincai’.”

Stema-CNGhSincai