Personal auxiliar/ nedidatic

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

Oprișan Nicoleta Secretar Șef
Ruse Mirela Mariana Secretar
Străinu Adrian Analist Programator
Dragu Daniela Administrator Financiar
Contabil șef
Moise Ghiță Tehnician
Dumitru Luciana Bibliotecar
Oprișan Cristian Ajutor Programator
Calimachi Dănuț George Laborant
Administrator Patrimoniu

 

PERSONAL NEDIDACTIC

 

Ivanof Florian Muncitor
Mărgarit Florin Silviu Muncitor
Matei Mariana Ingrijitor
Stoica Cristina Ingrijitor
Moise Andreiana Ingrijitor
Apostol Nicoleta Ingrijitor
Bălan Aurica Ingrijitor
Duță Mariana Ingrijitor
Ionescu Marian Paznic
Nicolae Vasile Paznic
Hurjui marian Paznic