Concursul Interdisciplinar Fizică-Geografie „Ştefan Hepiteş”

https://concurs-stefan-hepites.webnode.ro/

Concursul Interdisciplinar Fizică-Geografie „Ştefan Hepiteş” este o competiţie organizată anual şi are următoarele obiective: formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice domeniului ştiinţei la elevi, în general şi conştientizarea tinerei generaţii cu privire la fenomenele asociate vremii severe şi comportamentului în cazul dezastrelor naturale. Concursul promovează valorile culturale şi etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea şi comunicarea interpersonală.