Lista condițiilor specifice stabilite conform art. 29, alin.(2), din Metodolgia-cadru aprobată prin OMEN Nr 5460/2018

Criterii specifice