Personal auxiliar/ nedidatic

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

Voica Cristina Secretar Șef
Roșca Monica Secretar
Roșu Alina Genoveva Mariana Analist Programator
Mitrică Andreea Daniela Contabil Șef
Dragu Daniela Administrator Financiar
Moise Ghiță Tehnician
Dumitru Luciana Bibliotecar
Niculescu Simona Ajutor Programator
Calimachi Dănuț George Laborant
Stan Alexandru Administrator

 

PERSONAL NEDIDACTIC

Gănac Vasile
Ivanof Florian
Suhăianu Lenuța
Stoica Cristina
Hurjui Viorica
Moise Andreiana
Florea Iolanda
Hurjui Marian
Ionescu Marian
Nicolae Vasile

Apostol Nicoleta