LISTA DISCIPLINELOR LA CARE SE SUSȚIN EXAMENE DE DIFERENȚĂ LA SCHIMBAREA FILIERII/ PROFILULUI/ SPECIALIZĂRII

Lista disciplinelor pentru diferente