Olimpiada de Limba Franceză – precizări privind afișarea rezultatelor inițiale

pRECIZARI REZULTATE INITIALE