PRECIZARI PRIVIND OLIMPIADA DE LIMBA FRANCEZA

LISTA CUPRINZAND ELEVII CALIFICATI LA ETAPA NATIONALA A OLIMPIADEI DE LIMBI ROMANICE VA FI PUBLICATA ASTFEL