Transfer elevi – programe școlare în vigoare

Conținutul programelor școlare în vigoare: http://programe.ise.ro/actuale/programeinvigoare.aspx

Veți identifica, în materialele postate, diferențele dintre conținuturile din trunchiul comun și cele din curriculum diferențiat, la fiecare disciplină de studiu.

Examenele de diferența se vor susține la disciplinele nestudiate anterior (față de cele studiate la profilul/specializarea solicitat/ă la transfer) și la disciplinele care diferă prin curriculum diferențiat (la profilul/specializarea solicitat/ă la transfer) față de cursurile urmate de candidat în anul/anii anteriori. Subiectele elaborate pentru examenele de diferență nu exclud legăturile cu materia din trunchiul comun.

Vă rugăm să nu insistați pentru alte precizări legate de materia solicitată la examenele de diferență. Suntem convinși că, dacă ați decis să solicitați transfer la C.N. GHEORGHE ȘINCAI, BUCUREȘTI, SECTOR 4, veți reuși să extrageți informațiile necesare.